Paspoort

Op deze pagina vindt u alle informatie over het Belgisch paspoort.

 1. Laatst bijgewerkt op

BIOMETRISCH PASPOORT


De Belgische paspoorten die op het Consulaat-Generaal van België in Hong Kong worden afgegeven voldoen aan de Europese veiligheidsnormen. De paspoorten bevatten de vingerafdrukken van hun houder, en de gebruikte foto’s voldoen aan strengere criteria dan voorheen.


Hoe een aanvraag indienen?


Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar


Meld u op afspraak persoonlijk aan op het Consulaat-Generaal (minderjarigen moeten vergezeld worden van een ouder), met:

 1. uw huidig paspoort
 2. voor minderjarigen: het paspoort van de ouder
 3. een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (PDF, 153.88 KB)
 4. betaling van de consulaire tarieven

U hoeft geen pasfoto mee te nemen. De foto wordt ter plaatste genomen.

Bij het indienen van uw aanvraag moet u 4 soorten gegevens ter beschikking stellen die in uw paspoort worden opgeslagen:

 • gegevens over uw identiteit en nationaliteit
 • de afdruk van 2 vingers, bij voorkeur de wijsvingers (vanaf 12 jaar)
 • een foto die ter plaatse wordt genomen (vanaf 6 jaar)
 • uw handtekening

Het afnemen van de biometrische gegevens duurt niet lang. De foto en de vingerafdrukken nemen maar enkele minuten in beslag. 

De verwerkingstijd bedraagt ongeveer 10 werkdagen. U ontvangt een e-mail wanneer uw paspoort is aangekomen.


Kinderen jonger dan 6 jaar


Kinderen jonger dan 6 jaar moeten niet persoonlijk een paspoortaanvraag indienen. Eén van de ouders komt op afspraak naar het Consulaat-Generaal, met:

 1. paspoort van de ouder die de aanvraag indient
 2. het huidige paspoort van het kind
 3. een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (PDF, 158.09 KB)
 4. betaling van de consulaire tarieven
 5. 2 recente pasfoto’s, overeenkomstig de ICAO-normen (PDF, 999.68 KB). LET OP: de scannersoftware is erg gevoelig voor het formaat van de foto. Gelieve de foto niet op voorhand uit te knippen, maar het hele blad met meerdere paspoortfoto's mee te brengen. Zorg er ook voor dat het gezicht van het kind niet te groot is ten opzichte van de grootte van de foto zelf (niet te sterk inzoomen). Klik hier (PDF, 52.22 KB) om de fotovereisten te bekijken.

Let op: voor een pasgeborene kunt u pas een paspoortaanvraag indienen nadat de geboorte is geregistreerd in het Rijksregister en Belgische nationaliteit van het kind vaststaat.

De verwerkingstijd bedraagt ongeveer 10 werkdagen. U ontvangt een e-mail wanneer het paspoort is aangekomen.


Belangrijk

De autoriteiten van de meeste Aziatische landen eisen een geldigheidsduur van 6 maanden van het paspoort bij aankomst in het land. Het is belangrijk dat u de vernieuwing van uw paspoort op tijd aanvraagt, zodat u geen problemen krijgt bij aankomst of vertrek.

Het is niet mogelijk bijkomende pagina’s voor uw bestaand paspoort af te leveren noch om de geldigheidsduur van uw paspoort te verlengen.

Kinderen zijn nu verplicht vanaf hun geboorte over hun eigen paspoort te beschikken. Het is niet meer mogelijk een kind in te schrijven in het paspoort van de ouders.

Het Consulaat-Generaal kan enkel biometriche paspoorten afleveren aan Belgen die staan ingeschreven in een Belgische consulaire post in het buitenland (ambassade of consulaat). Belgen die in een Belgische gemeente zijn ingeschreven en Belgen die niet ingeschreven zijn in een diplomatieke of consulaire post kunnen enkel nog een tijdelijk paspoort aanvragen in Hongkong.
 

VOORLOPIG PASPOORT


In geval van nood (minder dan 6 maanden geldigheidsduur en/of verloren of gestolen paspoorten) kan een voorlopig paspoort afgegeven worden. De geldigheidsduur is maximaal 1 jaar.

Let opniet alle landen erkennen het voorlopig Belgisch paspoort. Sommige landen, zoals Japan en de Verenigde Staten, verzoeken de houder van een voorlopig Belgisch paspoort om een visum te bekomen, zelfs als Belgen normaal geen visum voor deze landen nodig hebben. Indien u een voorlopig paspoort heeft, gelieve contact op te nemen met het Consulaat-Generaal van het land waar u heengaat om te controleren of het document erkend wordt en indien u een visum nodig hebt.

U heeft nodig om een voorlopig paspoort te krijgen:

 1. een aanvraagformulier (PDF, 99.21 KB) volledig ingevuld en ondertekend
 2. 2 recente pasfoto’s overeenkomstig de ICAO-normen (PDF, 999.68 KB) (klik hier (PDF, 52.22 KB) om de fotovereisten te bekijken)
 3. uw huidig paspoort (in geval van verlies of diefstal van uw paspoort, een kopie van uw aangifte bij de politie),
 4. betaling van de consulaire tarieven.

De tijd van de verwerking is afhankelijk van de hoogdringendheid.
 

SCHADEVERGOEDING VOOR EEN DEFECT PASPOORT


Ten gevolge van een productiefout in uw paspoort is uw reis niet verlopen zoals voorzien en u meent schade te hebben geleden:

 • u moest uw vertrek uitstellen of annuleren
 • u moest in het buitenland blijven in afwachting van een nieuw paspoort
 • u moest uw reis onderbreken en naar huis terugkeren

In dat geval kunt u aan de FOD Buitenlandse Zaken een schadevergoeding vragen voor de geleden schade.

Lees meer op de website van de FOD Buitenlandse Zaken