Consulaire diensten

In deze rubriek vindt u informatie over uw inschrijving, hoe u een identiteitskaart of paspoort kunt aanvragen, enz.

De consulaire afdeling is alleen op afspraak geopend voor het publiek.

Administratieve bijstand kan enkel worden verleend aan de Belgen die zijn ingeschreven in het consulair bevolkingsregister. De administratieve bijstand aan de Belgen die niet zijn ingeschreven is beperkt tot het uitreiken van een tijdelijke reistitel, indien de voorwaarden tot uitreiking zijn vervuld.

Alle nodige formulieren voor het aanvragen van de verschillende consulaire diensten zijn beschikbaar op de betreffende pagina van de website. Dit laat u toe de formulieren af te drukken en in te vullen voor u naar het Consulaat-Generaal komt om uw aanvraag in te dienen.

Opgelet - stuur geen formulieren door per e-mail, tenzij u expliciet gevraagd werd om dit te doen. 

Meer consulaire informatie

Algemene teksten over consulaire diensten voor Belgen in het buitenland vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken