Consulaat-Generaal van België in Hong Kong
Home Consulaire diensten

Consulaire diensten

Dit is een overzicht van de standaardprocedures van consulaire diensten aangeboden door het Consulaat-Generaal in Hong Kong. Een volledige beschrijving van de diensten die een Belgische ambassade of consulaat kan verlenen is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

 

De consulaire afdeling is alleen op afspraak geopend voor het publiek.

Administratieve bijstand kan enkel worden verleend aan de Belgen die zijn ingeschreven in het consulair bevolkingsregister.
De administratieve bijstand aan de Belgen die niet zijn ingeschreven is beperkt tot het uitreiken van een tijdelijke reistitel, indien de voorwaarden tot uitreiking zijn vervuld.

Alle nodige formulieren voor het aanvragen van de verschillende consulaire diensten zijn beschikbaar op de betreffende pagina van de website. Dit laat u toe de formulieren af te drukken en in te vullen voor u naar het Consulaat-Generaal komt om uw aanvraag in te dienen.

Opgelet - stuur geen formulieren door per e-mail, tenzij u expliciet gevraagd werd om dit te doen. 

Ga verder naar: