Elektronische identiteitskaart en Kids-ID

Op deze pagina vindt u informatie over de elektronische identiteitskaart en de Kids-ID.

Alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten moeten volgens de Europese reglementering sinds midden 2021 de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten.

Sinds 21 juni 2021 moet u voor een elektronische identiteitskaart (e-ID) en/of ook uw kind voor de Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar het uw beroepsconsulaat in Hongkong moeten komen om uw biometrische gegevens op te nemen.


Elke Belg ouder dan 12 jaar die zijn hoofdverblijfplaats heeft in Hongkong of Macau en ingeschreven is in het bevolkingsregister van het Consulaat-Generaal, kan een Belgische identiteitskaart aanvragen bij het Consulaat-Generaal in Hongkong. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen een Kids-ID aanvragen. Voor de aanvraag dient u een afspraak te maken.