Consulaat-Generaal van België in Hong Kong
Home Rijbewijs

Rijbewijs

BELGISCH RIJBEWIJS

Het Consulaat-Generaal heeft geen enkele  bevoegdheid om een rijbewijs (of een duplicaat ervan) af te leveren.

Een duplicaat van een rijbewijs kan u bekomen bij de laatste gemeente waar u was ingeschreven, op voorwaarde dat u bent ingeschreven in het consulaire bevolkingsregister van een Belgische ambassade of consulaat.

Voor bijkomende inlichtingen, volg deze link

HONG KONG RIJBEWIJS

Als houder van een geldig Belgisch rijbewijs kan u een Hong Kong rijbewijs aanvragen.

Bij aanvraag moet u een officiële vertaling  naar het Engels van het Belgisch rijbewijs voorleggen. Klik hier voor de lijst van vertalers – het Transport Department erkent deze vertalers en vraagt geen verdere legalisatie van het vertaalde document.

Meer informatie kan worden verkregen via de website van het Transport Department.

INTERNATIONAAL RIJBEWIJS

In Hong Kong

Als Belg kan u een internationaal rijbewijs aanvragen via het Transport Department, op voorwaarde dat u in bezit bent van een geldig Hong Kong rijbewijs. U vindt de nodige informatie op de website van het Transport Department.

In België

Belgen die in België een internationaal rijbewijs wensen aan te vragen dienen over een geldige Belgische identiteitskaart te beschikken. Volg deze link om de procedure en formaliteiten na te gaan om een internationaal rijbewijs aan te vragen in België.