Consulaat-Generaal van België in Hong Kong
Home NOVEL CORONAVIRUS 2019-nCoV

NOVEL CORONAVIRUS 2019-nCoV

REIZEN NAAR BELGIE / VISUM VOOR BELGIE

Beste landgenoten,

Zoals u wellicht al informeel hebt vernomen hebben de federale en deelstaatregeringen in België beslist om niet-essentieel verkeer van en naar België te verbieden van 27 januari tot 18 april. Dat heeft uiteraard ook een impact op ons in Hongkong en Macao.

Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. De digitale of papieren verklaring op eer, waarvan het modelformulier (https://travel.info-coronavirus.be/nl/essentiele-reis)  gedownload kan worden, dient voorafgaand aan de reis, ingevuld en ondertekend worden. De reiziger dient dit bij zich te dragen gedurende de volledige reis. Naast dit document moet ook nog steeds een passagier lokalisatie formulier (https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorForm_NL.pdf) worden ingevuld en moet iedereen die in België aankomt van buiten de EU een negatieve COVID test kunnen voorleggen.

Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten. De lijst van essentiële redenen staat opgesomd op het modelformulier en op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/.

Voor reizen om professionele redenen dient ook een Business Travel Abroad-code aangevraagd te worden bij de FOD Economie, via https://bta.belgium.be/nl.

We begrijpen dat deze maatregelen voor sommigen onder ons, die reisplannen hadden in de komende weken, voor lastige situaties kunnen zorgen. Als u bijkomende vragen zou hebben kan u ons contacteren via hongkong@diplobel.fed.be of +852 2524 3111.

Met vriendelijke groeten,

Peter Robberecht
Consul-generaal van België in Hongkong en Macao

REISADVIES VOOR HONG KONG EN MACAU

Het meest recente reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken voor reizen naar Hong Kong en Macau is steeds beschikbaar op de website van de FOD Buitenlandse zaken: KLIK HIER om het reisadvies te raadplegen.

Gelet op de onvoorspelbaarheid van de situatie en de snel wijzigende maatregelen in heel wat landen raadt de FOD Buitenlandse Zaken voorlopig alle reizen naar het buitenland af.

Reizen naar Hong Kong

Sinds 25/03/2020 krijgen niet-residenten geen toegang meer tot Hong Kong. Transit via de luchthaven van Hong Kong is beperkt mogelijk.

De overheid van Hongkong heeft verstrengde maatregelen aangekondigd voor reizigers vanuit België. Dit zijn de voorwaarden voor alle reizigers die in de 14 dagen voor aankomst in Hong Kong in België waren om het grondgebied van Hong Kong te betreden:

Test voor vertrek

Maximum 72 uur voor het vertrek moet elke reiziger een Nucleid Acid Test voor COVID-19 laten afnemen, waarvan het resultaat negatief moet zijn. Een Engelstalig rapport hiervan moet worden voorgelegd bij aankomst in Hong Kong. Het lab waar de test wordt gedaan moet ISO 1589 geaccrediteerd zijn. Klik hier voor de lijst van erkende laboratoria.

Het valt aan te raden om de lijst van de erkende laboratoria af te drukken, en ook een kopie van de verbale nota die naar de overheid van de HKSAR werd gestuurd. U legt best deze documenten samen met het resultaat van de test voor in de luchthaven. Klik hier om een kopie van de verbale nota te downloaden.

Aankomst in Hong Kong

Bij aankomst in Hong Kong International Airport wordt opnieuw een test afgenomen. Reizigers moeten verplicht wachten op de uitslag van deze test op de daarvoor geselecteerde locatie (naargelang het uur van aankomst: AsiaWorld-Expo of een hotel voor 1 nacht).

  • Bij een negatief resultaat wordt de reiziger toegestaan om te vertrekken naar het hotel dat vooraf werd gereserveerd. Het transport wordt geregeld door de overheid, de reiziger mag geen eigen transport gebruiken.
  • Bij een positief resultaat wordt de reiziger overgebracht naar een hospitaal of gespecialiseerd centrum. De reiziger draagt in dit geval de eventuele kosten voor het annuleren van de hotelreservatie.

Quarantaine

Een quarantaine van 21 dagen moet verplicht worden doorgebracht in een hotel. Elke reiziger moet zowel bij vertrek als bij aankomst een bewijs van reservatie van de hotelkamer kunnen voorleggen. Klik hier voor de lijst van de beschikbare hotels.

Op de 19e dag na aankomst in Hong Kong wordt opnieuw een test afgenomen. Bij een negatief resultaat mag de reiziger het hotel verlaten. Is het resultaat positief dan wordt de reiziger overgebracht naar een hospitaal of behandelingscentrum.

Meer informatie

Alle informatie over de terugkeer vanuit plaatsen met een hoog risico (waaronder België) is beschikbaar op deze website: https://www.coronavirus.gov.hk/eng/high-risk-places.html

Algemene informatie over de maatregelen van de overheid van Hong Kong voor reizigers vindt u hier: https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html

Reizen naar Macau

Sinds 23/12/2020 gelden de volgende beperkingen voor toegang tot Macau:

Residenten van Macau mogen binnenkomen in Macau.

Residenten van China, Hong Kong SAR en Taiwan mogen Macau binnekomen op voorwaarde dat ze in de 21 dagen voor hun aankomst niet buiten Greater China hebben gereisd

Reizigers die geen resident zijn in Macau, China, Hong Kong SAR of Taiwan worden enkel toegelaten als aan alle gevraagde voorwaarden werd voldaan:

  1. Uitzonderlijke familiale omstandigheden of een sterke band met de Macau SAR, en
  2. De reiziger verbleef voor aankomst in Macau voor een minimum van 21 dagen in Mainland China, en
  3. De reiziger kreeg op voorhand toelating van de overheidsdienst die bevoegd is voor gezondheid.

Alle reizigers moeten na aankomst in Macau een quarantaine doorbrengen in een centrum van de overheid, meten na de quarantaine gedurende een bepaalde periode hun gezondheid evalueren, en moeten verplicht een test afleggen aan het einde van deze periode. De duur van die quarantaine (14 dagen of 21 dagen) hangt af van waar de reiziger is geweest voor aankomst in Macau. Meer informatie over de maatregelen van de overheid van Macau voor reizigers vindt u hier ('Quarantine Measures Upon Arrival")

LOKALE NOODNUMMERS EN INFORMATIEKANALEN

Hong Kong

De overheid van Hong Kong heeft een gecentraliseerde informatiepagina aangemaakt: www.coronavirus.gov.hk  

Op deze pagina vindt u alle maatregelen, statistieken en informatiekanalen in verband met Covid-19 in Hong Kong.

Als u vermoedt dat er een mogelijkheid bestaat dat u een infectie met Covid-19 heeft opgelopen, bel dan zonder aarzelen de hotline van het Centre for Health Protection: (+852) 2125 1111 of (+852) 2125 1122. U krijgt via dit nummer verdere instructies voor het raadplegen van een dokter of om een afspraak te maken voor een test.

Macau

De overheid van Macau heeft een gecentraliseerde informatiepagina aangemaakt: https://www.ssm.gov.mo/apps1/PreventCOVID-19/en.aspx#clg17458  

Op deze pagina vindt u alle maatregelen, statistieken en informatiekanalen in verband met Covid-19 in Macau.

Als u vermoedt dat er een mogelijkheid bestaat dat u een infectie met Covid-19 heeft opgelopen, bel dan zonder aarzelen de Infectious Disease Hotline: (+853) 2870 0800. U krijgt via dit nummer verdere instructies voor het raadplegen van een dokter of om een afspraak te maken voor een test.

DIENSTVERLENING BIJ HET CONSULAAT-GENERAAL

Het Consulaat-generaal van België in Hongkong blijft open voor het publiek, volgens de normale openingsuren.  De consulaire diensten blijven beschikbaar, maar de visa-afdeling blijft tot nader order gesloten. Behoudens enkele duidelijk bepaalde uitzonderingen worden er tijdelijk geen nieuwe visa-aanvragen behandeld.

Wij vragen u om ons zoveel mogelijk per e-mail of telefoon te contacteren en u enkel te verplaatsen voor dringende of essentiële zaken. Buiten de werkuren zijn we (enkel voor noodsituaties) bereikbaar op het noodnummer: (+852) 9612 8272.

Om het aantal verplaatsingen te verminderen  werkt het personeel van het Consulaat-Generaal voorlopig in kleinere teams die elkaar afwisselen om de dienstverlening te garanderen. Ten gevolge hiervan is het mogelijk dat bepaalde aanvragen trager dan normaal worden verwerkt. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wij vragen uw medewerking om onnodig contact te vermijden. Gelieve alle niet dringende bezoeken aan het Consulaat-generaal uit te stellen.