Consulaat-Generaal van België in Hong Kong
Home COVID Vaccinatiebewijs

COVID Vaccinatiebewijs

Last update: 30.07.2021

EUROPEES DIGITAAL COVID CERTIFICAAT

De Belgische overheid kan onder bepaalde voorwaarden een EU Digital COVID Certificate uitreiken aan mensen die gevaccineerd werden buiten Belgen. Het vaccinatiebewijs van de betrokken persoon moet eerst worden opgeladen in Vaccinnet, en op basis van de opgeladen gegevens kan een Europees digitaal certificaat worden aangevraagd.

Dit zijn de voorwaarden om een EU Digital COVID Certificate te krijgen:

A. Registratie in Vaccinnet

Vaccinaties buiten België kunnen worden geregistreerd in Vaccinnet, als aan deze drie voorwaarden voldaan wordt:

 1. Het vaccin dat werd toegediend is ofwel een vaccin toegestaan door het Europees Geneesmiddelenagentschap ofwel Covishield (de versie die in Indië geproduceerd wordt, van Vaxzevria - ook gekend onder de naam COVID-19 AstraZeneca). Het vaccin van BioNTech (Comirnaty) dat in Hong Kong wordt uitgereikt valt hieronder. Klik hier om de volledige lijst van goedgekeurde vaccins te raadplegen
 2. De gevaccineerde persoon
  • is een Belgische onderdaan, of
  • is een persoon met hoofdverblijfplaats in België, of
  • is een partner of kind samenwonend met een Belg of een persoon met hoofdverblijfplaats in België, of
  • studeert of werkt in België
 3. De gevaccineerde persoon beschikt over een betrouwbaar bewijsstuk dat het vaccin, de toegediende dosis, en de datum van vaccinatie vermeldt. Dat is het geval met het certificaat dat wordt uitgereikt bij de vaccinatie hier in Hong Kong.

De registratie in Vaccinnet moet gebeuren door in een België gevestigde arts.

B. Afgifte van een EU Digital COVID Certificate

Een EU Digital COVID Certificate kan worden afgegeven aan

 1. elke persoon die buiten België gevaccineerd is EN
 2. over wie vaccinatiegegevens beschikbaar zijn in Vaccinnet EN
 3. die, op basis van de in Vaccinnet beschikbare vaccinatiegegevens, kan worden beschouwd als volledig gevaccineerd volgens een in België erkend vaccinatieschema

Alle informatie over de certificaten is beschikbaar op https://covidsafe.be/

VACCINATIEBEWIJS HONG KONG

Dit is een voorbeeld van het bewijs van vaccinatie dat wordt afgeleverd door de overheid van de Hong Kong Special Administrative Region (Department of Health).

Klik hier om deze bevestiging te downloaden.