Consulaat-Generaal van België in Hong Kong
Home Consulaire diensten Notariële bevoegdheid

Notariële bevoegdheid

Overzicht

In elk mensenleven doen zich een aantal gebeurtenissen voor waarvoor de betrokkene zich tot een notaris moet wenden (bv. huwelijkscontract, wijziging van de huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract, schenking, aankoop en verkoop van een onroerend goed, een hypothecaire lening, een testament bij openbare akte of internationaal testament, de vereffening van een nalatenschap, enz.). 

Belgen met verblijfplaats in het buitenland kunnen voor procedures die te maken hebben met bezit, familierecht, steeds terecht bij de bevoegde autoriteit ter plaatse.

Belgen met gewone verblijfplaats in Hong Kong of Macau kunnen zich ook wenden tot de Belgische consulaire vertegenwoordiger in Hong Kong.

Op basis van het beginsel van 'Belgisch belang' mogen de Belgische vertegenwoordigers in het buitenland notariële akten opstellen in dezelfde hoedanigheid als een notaris in België op voorwaarde dat hen vooraf een ontwerpakte van een Belgisch notaris wordt voorgelegd.

Zij mogen weigeren op te treden als notaris indien een juridische of feitelijke moeilijkheid hen daarvan weerhoudt.

Aanvullende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen.

Lees meer...

Praktisch

Het Consulaat-Generaal mag de ontwerpteksten voor notariële aktes niet rechtstreeks aanvaarden van de notarissen of hun cliënten. Alle ontwerpteksten moeten door de notaris opgestuurd worden naar de Dienst Notariaat van de FOD Buitenlandse Zaken, die het opstellen van de akte coördineert.

Het adres voor het sturen van ontwerpaktes en alle praktische vragen is notaribox@diplobel.fed.be

In samenwerking met de Dienst Notariaat bereidt het Consulaat-Generaal de akte voor. Dit proces duurt ongeveer twee weken.

Zodra de Dienst Notariaat zijn toestemming geeft nodigen wij de betrokken partijen uit om de akte te ondertekenen samen met onze consulaire medewerker.