Consulaat-Generaal van België in Hong Kong
Home Consulaire diensten Nationaliteit

Nationaliteit

In het buitenland geboren Belgen die een tweede nationaliteit bezitten, van 18 tot 28 jaar ononderbroken hun hoofdverblijfplaats in het buitenland hebben gehad, en géén beroepsbezigheid uitoefenen voor de Belgische staat of een Belgisch bedrijf, verliezen de Belgische nationaliteit, indien zij voor hun 28 jaar geen verklaring van behoud afleggen. In het consulair bevolkingsregister ingeschreven Belgen in het geval dienen minstens 3 maand voor hun 28ste verjaardag contact op te nemen met het Consulaat-Generaal.

In het buitenland geboren kinderen van een zelf niet in België geboren Belgische ouder zijn géén Belg bij geboorte. De Belgische ouder dient een verklaring van toekenning af te leggen voor het kind 5 jaar wordt. Ouders in het geval worden aangeraden zo dra mogelijk na de geboorte vermelde verklaring af te leggen.

Op de verklaring van afstand na kan het Consulaat-Generaal geen enkele andere verklaring of aanvraag van nationaliteit of tot naturalisatie meer aannemen (wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit van 01.01.2013).