Consulaat-Generaal van België in Hong Kong
Home Consulaire diensten Inschrijving op het Consulaat

Inschrijving op het Consulaat

OVERZICHT

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters op het Consulaat-Generaal laat u toe gebruik te maken van gelijkaardige administratieve diensten als aangeboden door de gemeentelijke diensten in België. 

Wanneer uw dossier up-to-date is, zal het Consulaat-Generaal u vlotter kunnen helpen, ook in gevallen waarin u dringende noodbijstand nodig hebt (bijv. bij ongevallen, rampen, evacuaties, etc.).

WIE KAN ZICH INSCHRIJVEN?

Enkel Belgen die:

 1. zijn uitgeschreven uit de Belgische bevolkingsregisters én
 2. hun hoofddomicilie hebben in Hong Kong of Macau

kunnen zich in de bevolkingsregisters van het Consulaat-Generaal laten inschrijven.

Toeristen en Belgen die voor een bepaalde duur in Hong Kong verblijven, maar geen resident zijn (bij voorbeeld studenten) kunnen altijd het Consulaat-Generaal inlichten over hun aanwezigheid in Hong Kong of Macau, ook al kunnen zij zich niet laten registreren in de consulaire registers. Dit laat het Consulaat-Generaal toe om contact op te nemen indien nodig, maar geeft geen toegang tot alle consulaire diensten.

 • Als reiziger / toerist kunt u gebruik maken van  de website Travellersonline om uw aanwezigheid in Hong Kong of Macau te registreren. Zo kan de FOD Buitenlandse Zaken u indien nodig makkelijker informeren en ondersteunen. Uw contactgegevens blijven steeds vertrouwelijk.
 • Bent u een Belg die tijdelijk in Hong Kong of Macau verblijft dan kunt u door middel van dit formulier uw aanwezigheid kenbaar maken. U kan dit formulier per e-mail doorsturen naar het Consulaat-Generaal en op basis van de gegevens die u doorstuurt wordt een tijdelijk dossier opgemaakt. Dit dossier wordt automatisch verwijderd op de vertrekdatum die u aangeeft op het formulier – het is dus belangrijk om het Consulaat-generaal op de hoogte te houden indien uw vertrekdatum verandert.

PROCEDURE

Online: e-Consul

Het  consulaat-generaal biedt de mogelijkheid om u online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters. Klik hier om u in te schrijven via e-Consul.

U heeft toegang tot deze website als u:

 1. Belg bent
 2. niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente, want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld
 3. beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID
 4. uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer

Via e-mail

U kan de nodige documenten voor registratie doorsturen per e-mail. U krijgt dan een bevestiging per e-mail zodra u bent geregistreerd.

 • Documenten per e-mail worden enkel aanvaard in pdf formaat
 • Voor elk gezinslid moet een individueel dossier worden doorgestuurd
 • Onvolledige dossiers worden niet aanvaard (verwijs hiervoor naar de checklist met een overzicht van de vereiste documenten)

Persoonlijk op het consulaat

Voor uw inschrijving in de consulaire registers kunt u op afspraak ook persoonlijk langskomen bij het Consulaat-Generaal. 

Documenten voor inschrijving

Klik op de juiste link om het inschrijvingsformulier en het overzicht van de gevraagde documenten te downloaden:

Checklist met overzicht van de vereiste documenten

Inschrijvingsformulier voor een meerderjarig persoon

Formulier voor inschrijving als kiezer

Inschrijvingsformulier voor een minderjarig persoon (minder dan 18 jaar oud)

Indien van toepassing kunt u een inlichtingenformulier indienen (FransNederlands) dat werd ingevuld door uw niet-Belgische partner, samen met een kopie van het paspoort van uw niet-Belgische partner. Deze gegevens worden enkel gebruikt in geval van nood en geven geen toegang tot de consulaire dienstverlening (die enkel beschikbaar is voor Belgen).   

U verhuisde vanuit een ander land dan België? Wij vragen automatisch uw dossier op bij de betreffende post in het land waar u voordien was geregistreerd.

HOU ONS OP DE HOOGTE

Het is belangrijk om het Consulaat-Generaal in te lichten over elke wijziging van burgerlijke staat, gezinssamenstelling, adres, beroepssituatie,... teneinde uw gegevens up-to-date te houden. Op die manier vermijdt u een heel aantal mogelijke administratieve problemen in de toekomst.

Elke vernieuwing van uw verblijfsdocument dient ook doorgegeven te worden.

U VERTREKT?

Wanneer u Hong Kong of Macau verlaat dient u zich binnen 8 werkdagen aan te melden bij de bevoegde post van uw nieuwe bestemming of bij de Belgische gemeente. Uw dossier zal dan automatisch doorgestuurd worden naar de nieuwe post eens uw registratie daar is voltooid. We raden u aan het Consulaat-Generaal te informeren van uw vertrek.

Voor uw terugkeer naar België kan u hier meer gedetailleerde informatie vinden.

PRIVACY STATEMENT

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een aanvraag tot inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters: klik hier