Consulaat-Generaal van België in Hong Kong
Home Consulaire diensten Huwelijk in Hong Kong

Huwelijk in Hong Kong

Een in Hong Kong of Macau gesloten huwelijk onder de plaatselijke wet wordt in België van rechtswege erkend. Ieder van de echtgenoten moet voldoen aan de door haar/zijn nationale wet gestelde voorwaarden om te huwen.

REGISTRATIE VAN HET HUWELIJK - VERANDERING BURGERLIJKE STAND IN HET RIJKSREGISTER

Het Consulaat-Generaal in Hong Kong kan uw huwelijk inschrijven in het Belgische Rijksregister, op voorwaarde dat u in Hong Kong of Macau woont en staat geregistreerd in de bevolkingsregisters van het Consulaat-Generaal.

Om uw huwelijksakte in te schrijven in het Rijksregister heeft u de volgende documenten nodig:

 1. Een recent afschrift van uw huwelijksakte
 2. Een apostille voor legalisatie van het document voor gebruik in de Belgische administratie (Klik hier voor informatie over apostille)
 3. Vertaling van de huwelijksakte en apostille door een van de beëdigde vertalers (zie deze lijst)
 4. Voor huwelijksakte uitgereikt in Macau: vertaling door een beëdigd vertaler van de akte en van de apostille. 

OVERSCHRIJVEN VAN DE AKTE IN BELGIË

Het valt aan te raden om de buitenlandse huwelijksakte te laten overschrijven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dit is niet verplicht, maar het is gemakkelijker en goedkoper om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte. Als de huwelijksakte niet overgeschreven is in België, moet u uittreksels of afschriften opvragen in het buitenland . Dat is niet altijd even gemakkelijk en vaak duur.

Op grond van artikel 48 van het Burgerlijk Wetboek kunt u verzoeken dat de akte van het buitenlands huwelijk wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand in een Belgische gemeente, ook als de persoon / personen) op wie de akte slaat niet in België woont / wonen. Voor dit doel vragen sommige Belgische gemeenten dat de vertaling opnieuw wordt gedaan in België door een beëdigd vertaler – u neemt best vooraf contact op met de gemeente.

Documenten die u hiervoor nodig heeft:

 1. Een recent afschrift van uw huwelijksakte
 2. Een apostille voor legalisatie van het document voor gebruik in de Belgische administratie (Klik hier voor informatie over apostille)
 3. Vertaling door een beëdigd vertaler van de akte en van de Apostille naar één van de landstalen (Frans,  Nederlands of Duits), volgens de instructies van de gemeente.

Het Consulaat-Generaal komt niet tussenbeide in de overschrijving van de akte in België. Daarvoor kunt u terecht bij de volgende instanties, in dalende volgorde van voorkeur:

 1. in het register van de burgerlijke stand van de gemeente van uw woonplaats,
 2. in het register van de burgerlijke stand  van de gemeente waar u zich na uw terugkeer uit het buitenland vestigt.
 3. Als u geen woon- of verblijfplaats heft in België, kunt u de akte laten overschrijven in het register van de burgerlijke stand (in dalende volgorde van voorkeur)
  1. van uw laatste woonplaats in België
  2. van de woonplaats van uw bloedverwanten in stijgende lijn
  3. van uw geboorteplaats in België
  4. of, bij gebrek aan bovenstaande mogelijkheden, van de Stad Brussel

Bij de Belgische gemeente die uw huwelijksakte in haar registers van de burgerlijke stand inschrijft kunt u eveneens een trouwboekje aanvragen.