Consulaat-Generaal van België in Hong Kong
Home Consulaire diensten Identiteitskaart / Kids-ID

Identiteitskaart / Kids-ID

OVERZICHT

Elke Belg ouder dan 12 jaar die zijn hoofdverblijfplaats heeft in Hong Kong of Macau en ingeschreven is in het bevolkingsregister van het Consulaat-Generaal, kan een Belgische identiteitskaart aanvragen bij het Consulaat-Generaal in Hong Kong. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen een Kids-ID aanvragen. Voor de aanvraag dient u een afspraak te maken. 

EID - VANAF 12 JAAR

Een geactiveerde elektronische identiteitskaart (eID) laat u toe om u via internet op een internationaal aanvaarde en beveiligde wijze te identificeren en toestemming te geven (bijvoorbeeld digitale handtekening).

Met een geactiveerde eID kan u ook de functie ‘Mijn DOSSIER’ raadplegen, een toepassing van de FOD Binnenlandse Zaken die u toelaat om uw persoonlijke gegevens in het Belgisch rijksregister na te gaan. Gelieve hier te klikken voor meer informatie.

Voor meer informatie over de eID, zie ook:

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van de eID is afhankelijk van de leeftijd die u heeft op het moment van de aanvraag:

Leeftijd bij aanvraag Geldigheidsduur eID
Tussen 12 en 18 jaar
Tussen 18 en 75 jaar
Ouder dan 75 jaar

6 jaar
10 jaar
30 jaar

De eID blijft geldig:

 •  in geval van verhuis (naar een andere beroepspost, van of naar België)
 • indien verkregen bij een Belgische gemeente en de houder zijn vertrek naar het buitenland heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie

De eID verliest haar geldigheid:

 • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
 • indien de foto niet meer op de houder gelijkt
 • indien verkregen bij een Belgische gemeente na augustus 2008 en de houder zijn vertrek naar het buitenland niet heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

Aanvraag

Enkel Belgen die zijn ingeschreven in de consulaire registers van het Consulaat-Generaal kunnen hier een eID aanvragen. De aanvrager moet op afspraak in persoon naar het Consulaat-Generaal komen om een eID aan te vragen.

U heeft nodig:

 1. Het aanvraagformulier, ingevuld in hoofdletters
 2. Uw huidige identiteitskaart
 3. Betaling van het consulair tarief
 4. Indien u een nieuwe identiteitskaart wil aanvragen omwille van verlies of diefstal van uw huidige identiteitskaart, moet u eerst aangifte doen bij de lokale politie. Het attest van aangifte moet u meebrengen bij de aanvraag van uw nieuwe e-ID.

Uw foto en vingerafdrukken worden ter plaatse genomen op het Consulaat-Generaal.

De verwerkingstijd is ongeveer 3 weken.

Activatie

Wanneer uw nieuwe kaart is aangekomen, ontvangt u een uitnodiging via e-mail om de eID af te halen op het Consulaat-Generaal. U ontvangt dan ook de PUK-code die u toelaat om de elektronische functie van de eID te activeren. Daarbij kiest u zelf een PIN-code van vier cijfers.

U kunt deze functie eveneens laten activeren bij de administratieve dienst van om het even welke Belgische gemeente.

PUK code verloren of vergeten?

Indien u uw codes niet meer kent, kan u nieuwe codes aanvragen via deze link. Deze codes worden automatisch naar uw post van inschrijving opgestuurd. De verwerkingstijd is ongeveer 3 weken. Wanneer uw briefomslag met PUK-code is aangekomen, ontvangt u een uitnodiging via e-mail om de briefomslag af te halen op het Consulaat-Generaal.

KIDS-ID – KINDEREN ONDER 12 JAAR OUD

Ouders van een kind jonger dan 12 jaar kunnen een Kids-ID voor hun kind aanvragen.  Een KIDS-ID is een niet-verplicht  Belgisch identiteitsdocument dat ook aanvaard wordt als reisdocument in alle landen van de Europese Unie en enkele andere landen buiten de Unie. (Gelieve hier te klikken voor de lijst met landen waar Belgische identiteitsdocumenten geldig zijn.)

Een Kids-ID is 3 jaar geldig en bevat informatie over de identiteit van het kind waaronder een foto, de naam en voornaam, geboortedatum en  -plaats, en de namen van de ouders. Op de elektronische chip staat onder andere de hoofdverblijfplaats geregistreerd.

Op de kaart staat een telefoonnummer vermeld van de centrale dienst ‘Hallo Ouders’. Deze dienst is 24/7 bereikbaar. Als uw kind verloren loopt en een Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt de ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat kan geactiveerd worden door de ouders.

Aanvraag

Op het moment van de aanvraag moet het kind jonger zijn dan 11 jaar en 9 maanden.

U kunt voor aanvraag van een eID op afspraak langskomen in het Consulaat-Generaal. 

Eén van de ouders moet persoonlijk naar het Consulaat-Generaal komen met volgende documenten:

 1. een door beide ouders ondertekend en volledig ingevuld aanvraagformulier
 2. de huidige identiteitskaart van uw kind (indien van toepassing)
 3. een recente pasfoto van het kind, overeenkomstig de ICAO-normen (voor kinderen jonger dan 6 jaar)
 4. betaling van de het consulaire tarief

De verwerkingstermijn bedraagt 3 weken. U ontvangt een uitnodiging via e-mail om de kaart en de bijbehorende briefomslag met PUK-code af te halen op het Consulaat-Generaal.

KAARTLEZER VOOR ONLINE GEBRUIK

Om online met uw eID aan de slag te kunnen gaan, moet u beschikken over een kaartlezer. U kan deze op de lokale markt aankopen. Let wel, niet alle kaartlezers kunnen de data van een eID lezen. U dient steeds na te gaan of de kaartlezer geschikt is om een kaart volgens ISO/IEC 7816 standaard in te lezen. 

De software voor het lezen van de kaart kunt u hier downloaden.

VERLIES OF DIEFSTAL

Bent u uw Belgische identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel (model met chip) verloren, of werd deze gestolen? Blokkeer deze onmiddellijk via DOCSTOP . Zo voorkomt u het risico op frauduleus gebruik van uw document en de eventuele financiële gevolgen (bijv. : het openen op uw naam van een telefoonabonnement, aankoop via de post, enz.)

Bel vanuit het buitenland naar +32 2 518 2123 om DOCSTOP te bereiken.

DOCSTOP is een gratis dienst, 24u/24u en 7 dagen per week bereikbaar.