Consulaat-Generaal van België in Hong Kong
Home Consulaire diensten Adreswijziging

Adreswijziging

Als u bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van het Consulaat-Generaal en u verhuist naar een nieuw adres, dan is het aan te raden om het Consulaat-Generaal op de hoogte te brengen van uw nieuwe verblijfplaats.

Om uw nieuw adres te kunnen registreren moet u een ingevuld formulier indienen, samen met een bewijs van adres dat minder dan 3 maanden oud is.

Deze documenten worden aanvaard als bewijs van adres:

  1. Huurcontract en recent bewijs van betaling van de huur
  2. Factuur van elektriciteit, gas of water
  3. Brief of uittreksel van uw bank of kredietkaart

Let op:

  • Enkel deze documenten worden aanvaard als adresbewijs
  • Het voorgelegde document moet minder dan drie maanden oud zijn

U mag deze documenten doorsturen per e-mail of per post, of persoonlijk binnenbrengen op afspraak.